BAH-Agriculture Pesticide_Insecticide-IESIA mailing list archives

Avatar

សួស្ដីបង សម្រាប់គម្រោងបង្កើតរោ [...]

by
Heng Sokunthea
- 08/05/2019 09:23:13

សួស្ដីបង
សម្រាប់គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្មនេះ  ខ្ញុំបានជួយកែសម្រួលក៏ដូចជាជួយសរសេរធ្វើឡើងវិញទាំងស្រុងនៅក្នុងជំពូកមួយចំនួន  ហើយណាមួយជំពូកព័ត៌មានគម្រោងនៅខ្វះខាតចំណុចសំខាន់មួយចំនួនទៀត ដែលនៅរង់ចាំព័ត៌មានពីម្ចាស់គម្រោង ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំនឺងបញ្ចប់គម្រោងនេះ យ៉ាងហាចណាស់នៅថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។ សូមអរគុណ